Ανώτατο όργανο του συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα σύμβουλο, που κατά πλειοψηφία είναι ιατροί.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως εκτελεστικό όργανο του συλλόγου, μεριμνά για την προώθηση και πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου, επιβλέπει την λειτουργία και τις δραστηριότητές του, επιβλέπει τα οικονομικά του συλλόγου (προϋπολογισμό - απολογισμό) και διαχειρίζεται την περιουσία του.

Κατά τη διάρκεια του 10ου Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, το οποίο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Radisson Blu Park, από τις 8-10 Απριλίου 2016 έγιναν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Ε.Σ.Ε.
 
Ψήφισαν  49 άτομα και έλαβαν τους ακόλουθούς ψήφους :
  • Αθανάσιος Κοβάνης  37 ψήφους
  • Κιμισκίδης Βασίλης 36 ψήφους
  • Γαργάνης Κυριάκος 27 ψήφους
  • Μαρκούλα Σοφία 27 ψήφους
  • Μπονάκης Αναστάσιος 20 ψήφους
  • Γιαννακόδημος Στυλιανός 18 ψήφους
  • Τερζούδη Κατερίνα 16  ψήφους
  • Οικονόμου Νικόλας – Τιβέριος 8 ψήφους
Πρόεδρος : Κοβάνης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος : Κιμισκίδης Βασίλης Γ. Γραμματέας : Γαργάνης Κυριάκος Ταμίας : Μπονάκης Αναστάσιος Μέλος : Σοφία Μαρκουλά
Πρόεδρος :
Κοβάνης Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος :
Κιμισκίδης Βασίλης
Γ. Γραμματέας :
Γαργάνης Κυριάκος
 Ταμίας :
Μπονάκης Αναστάσιος
 Μέλος :
Μαρκούλα Σοφία